Ja, ik wil me sterker voelen!

Ik wil zijn wie ik ben en doen wat ik echt wil!

“De oorzaak ligt niet altijd bij jou, maar de oplossing wel” 

Hoe voel jij je?
Heb je een onbevredigend gevoel over je leven of worstel je met psychisch leed zoals pijn, verdriet, angst, schuldgevoel, onzekerheid, dan weet je ook dat deze negatieve gevoelens en emoties allerlei ongewenste symptomen en problemen veroorzaken zoals depressieve gevoelens, slapeloosheid, geen energie, geen eetlust, hartkloppingen, afhankelijkheid, tobben over verleden, piekeren over de toekomst, snel geïrriteerd of boos worden etc. etc. Het voelt waarschijnlijk alsof je zit opgesloten in een negatieve vicieuze cirkel?

Waarom gaat het niet over?
De patronen van die vicieuze cirkel (gedachten, gevoelens, emoties en je handelen) houden dit gevoel en daardoor ook de problemen in stand. Voor hier nog even los van de oorzaak.

Je probeert hieruit, tevergeefs, los te komen door dingen te vermijden, door jezelf terug te trekken of jezelf weg te cijferen door te doen wat je omgeving van je verwacht. Hoe pijnlijk het ook voor je is, je houdt je groot, althans aan de buitenkant.

En ondertussen zul je jezelf vaak de kwellende waarom-vraag hebben gesteld: ‘Waarom kan ik er nu niet gewoon overeenkomen?’, ‘Waarom kan ik me niet beter voelen?’, ‘Waarom is het leven zo zwaar?’, ‘Waarom heeft de therapie geen effect?’, ‘Waarom kan ik niet normaal zijn?’, ‘Waarom kan ik niet gelukkig zijn?’. En omdat er op deze vragen geen kant en klare antwoorden lijken te bestaan voel je je nog meer in het nauw gedreven door je eigen emotionele pijn en je gevecht ermee en heb je het gevoel dat je wereld steeds kleiner wordt.

Je hebt al veel geprobeerd!
Misschien heb je al therapiesessies gedaan, zelfhulpboeken gelezen of on-line programma’s gevolgd en heb je niet echt verbetering en verandering ervaren. Daarom ben je waarschijnlijk op deze website beland. Dat kan zijn doordat je getriggert bent door de Ayahuasca ceremonies die je kunt bijwonen of de ACT Therapie en coaching week die je kunt doen. doen.

Krachtig besluit.
Hoe geweldig zou je het vinden als een goede vriend of vriendin, die zich net zo voelt als jij, tegen je zegt te willen veranderen en een Ayahuasca of ACT therapie en coaching week gaat doen? Zou je dat niet krachtig vinden? En wat doe jij? Als jij er voor kiest hoeft het verleden ook niet de toekomst te zijn. Ook in jou zit die kracht en ook jij verdient een waardevol leven.

1 week Ayahuasca retraite  of ACT Therapie en Coaching.
In de regel kunnen problemen niet opgelost worden binnen het probleemgebied zelf. Dat wil zeggen dat binnen je huidige patroon van je gevoelens, gedachten en daardoor je handelen verandering bijna onmogelijk is. Anders zou je het probleem op dit moment niet (meer) hebben. Met een gids zoals Ayahuasca of mij als coach wordt je geleid naar belangrijke inzichten en krijg je handvatten waardoor je je leven kan veranderen. Geloof in die verandering én dat de oplossing al in jou zit. Hoe besluit jij tot verandering?

Jij hebt mij gevonden, ik help jou jezelf te vinden. Ik begeleid je graag in dit proces.

” Als je vandaag doet wat je gisteren deed zal er morgen niets veranderen ” 

AYAHUASCA CEREMONIE

ayahuasca

Wordt Ayahuasca je gids?

Ayahuasca is een geestverruimende helende plantmedicijn uit de Amazone en gidst je naar een bijzondere diepe en spirituele ervaring.

  • Je hebt tijdelijk toegang tot inzichten, energieën en entiteiten van je geesteswereld.
  • Begrip en inzicht over jezelf en over onze relatie met anderen.
  • Je kan gevoelens van vergeving, dankbaarheid, vrede en kracht ervaren om interne en externe conflicten op te lossen en voelt meer waardering voor jezelf en anderen.
  • Je kunt een moeilijk jeugdperiode overwinnen of een trauma.
  • Je kunt een andere staat van bewustzijn ervaren, alsof je in contact komt met iets groter dan jezelf wat je kan helpen oude patronen los te maken die je niet toelieten te leven vanuit liefde en bewustzijn.
  • Het lijkt alsof je rechtstreeks naar de situatie geleidt wordt die je moet genezen of naar een inzicht dat je op dat moment moet bereiken. Alles wordt glashelder voor je.

Een goede voorbereiding is belangrijk voor het ervaren van voor jou belangrijke inzichten die ook lang na de ceremonie steeds meer betekenis voor je krijgen.

Veel mensen hebben de positieve effecten van één Ayahuasca ceremonie gelijk gesteld aan vele therapiesessie bij een psycholoog.

ACT THERAPIE & COACHING

act therapie

Of kies je mij als je persoonlijke gids?

ACT Therapie is een nieuwe vorm van therapie waarmee je je relatie tot je negatieve gedachten, emoties en gevoelens kan veranderen en je vervolgens sterker kan voelen en een prima leven kan leiden. Het is niet nodig (en vaak zelfs onmogelijk) om eerst de innerlijke strijd met jezelf te overwinnen. 

Tijdens de ACT Therapie en Coaching week gids ik je naar inzichten die vaak nodig zijn om problemen die je ervaart (als gevolg van die innerlijke worsteling) op te lossen of op zijn minst te verminderen zodat er ruimte ontstaat om je leven te leiden zoals jij dat wilt.

Het is een actieve week, die geenszins te vergelijken is met wekelijkse gesprekken van 1 uur bij een therapeut of psycholoog. Gesprekken met diepgang om tot de oorzaak van innerlijke blokkades te komen, of om je eigen waarden te (her)ontdekken om daarmee richting te geven aan je leven zoals jij wilt. Er zijn veel oefeningen om direct ervaringen op te doen, mindfulness, compassie en zelfspraak. Actief in een ontspannen sfeer en even weg uit je eigen omgeving.

Overwin je onzekerheid, je angst, je depressieve gevoelens, je verslaving, etc. Met de vaardigheden die je leert zet je gelijk de eerste stappen richting je gewenste verandering.

“Krijg inzichten hoe je kunt veranderen”

Doel

Inzichten, bewustwording, leren, doen en ervaren.

Bewust worden van je onbewuste negatieve gedachten.
Onbewuste gedachten kunnen heel sterk ingeprent zitten en zijn niet altijd de waarheid zijn. Jij hebt je eigen waarheid. Een waarheid die aan je vertroebeld is door vroegere externe omstandigheden waar je niet altijd invloed op hebt gehad. Je liefdevolle zelf is er nog steeds, met jouw eigen karakter en talenten. Vaak zijn die externe omstandigheden de oorzaak dat je onbewust die gedachten bent gaan geloven. Misschien ben je je hierdoor onbewust gaan aanpassen om te voldoen aan wat iemand anders of de buitenwereld van je verlangd.

Waarheid bestaat niet.
Jij hebt je eigen waarheid. Jij bekijkt de wereld door jouw bril. Jouw waarheid is daardoor misschien eerder jouw mening. Dit inzicht, waar we ook veel mee oefenen, brengt je meer in harmonie met jezelf én anderen.

Verantwoordelijkheid.
Word ervan bewust dat alleen jij de verantwoordelijkheid hebt over jouw leven, jouw geloof, jouw keuzes en dus ook jouw problemen. Hoe je je nu voelt is het gevolg van de keuzes die je tot-nu-toe hebt gemaakt.

Wat je geloofd bepaald wat je doet.
Een belangrijk inzicht om te kunnen veranderen in de persoon die jij werkelijk bent is de volgende: Wat je gelooft bepaald je houding. Je houding bepaald je gevoelens en gedachten. En je gedachten bepalen wat je doet. Met een echt geloof in jezelf, in jouw karakter, in jouw talenten en in jouw kracht kan je positief aan je probleemgebieden werken om ze op te oplossen. Je kent toch wel de uitspraken zoals: Je mag je houding wel eens veranderen! Of: Dat geloof je toch zelf niet! Of: Als ik jou toch eens op andere gedachten kon brengen!

Gevoelens en emoties.
Er zijn altijd gebeurtenissen waar je geen invloed op hebt. De houding die je aanneemt ten opzichte van die gebeurtenis bepaald hoe je je voelt. Met inzicht hoe dit werkt ontdek je dat jij invloed hebt op je gevoelens en emoties.

Niet veranderen is makkelijker.
Veel mensen die zich niet echt gelukkig voelen kiezen niet voor verandering. Omdat ze er niet in geloven, of denken dat iets tijdelijk is en vanzelf wel weer veranderd. Of ze denken dat gelukkig niet voor hun is weggelegd, of ze leggen de schuld bij anderen of bij verkeerde keuzes in het verleden. Of ze willen geen enkel risico lopen want niemand weet wat een andere toekomst brengt. Of ze willen de verantwoording niet nemen. Veranderen is keuzes maken bijvoorbeeld in je relatie, je gezin, je woonplek en omgeving, je werk en je carrière, je familie en vriendenkring, je gezondheid, je vrijetijdsbesteding. Begrijp je nu dus waarom vaak voor niet veranderen wordt gekozen. Veranderen begint met kiezen voor verandering.
Jij staat nu op het punt om voor een keerpunt in je leven te kiezen omdat je je ervan bewust bent dat je je anders wilt voelen.

Verandering is mogelijk.
Maar wat als je door een therapie coaching week of een Ayahuasca ceremonie de echte waarheid over jezelf gaat ontdekken én anders gaat geloven, over jezelf, anderen en de wereld om je heen, waardoor je houding, je gevoelens en gedachten veranderen, waardoor je kan doen wat je graag wilt doen en gelukkig mag zijn?  Dat is persoonlijke en spirituele groei en bewustwording en vooral het eindige leven echt leven.

Heb je dan nooit geen belemmerden gedachtes meer met alle negatieve emoties tot gevolg?
Natuurlijk niet. Het leven gaat eigenlijk nooit zoals je zou willen maar zoals dat bij de ACT therapie mooi is verwoord leer je hoe je mentaal flexibeler kan zijn en de juiste keuze kan maken hoe je reageert op iets dat je overkomt zoals een trauma uit je verleden of het verlies van een dierbare. Een gebeurtenis krijgt de betekenis die jij eraan geeft. Je ontdekt wat het betekend dat pijn bij het leven hoort en dat lijden een keuze is.

Je eigen waarden ontdekken.
Een doel is ook om contact met je echte zelf maken en ontdekken wat je eigen waarden zijn. Maar ook je karakter en je talenten. Die zijn vastgelegd al tijdens je geboorte en raak je niet kwijt. Door negatieve gedachten en gevoelens zijn vaak je karakter, je talenten en je eigen waarden onder gesneeuwd geraakt. Je bent jezelf min of meer kwijtgeraakt en hebt mogelijk daardoor een laag zelfbeeld of faalangst.
Als je bevrijdt bent van je negatieve gedachten die niet bij jouw horen kun je keuzes maken die aansluiten bij jouw waarden, karakter en talenten op verschillende gebieden zoals je gezondheid, je relatie, familie en vrienden, geld, plezier en ontspanning, werk en carrière, Persoonlijke en spirituele groei, enz. Je hebt weer een doel in je leven. Enkele voorbeelden: Gezondheid (meer bewegen of stoppen met roken). Werk (besluiten toch voor die andere baan te kiezen of die opleiding te gaan volgen). Blijf luisteren naar je diepste innerlijke stem. Je intuïtie. Met ‘volg je hart’ wordt eigenlijk hetzelfde bedoeld. Leer los te komen van externe waardering. Leid je eigen leven!

Voel je sterker, blij en gelukkig.